Adresa:

VADIS BB SK s.r.o.
Podkoreňová 756/12
977 01 Brezno
IČO: 47447834
DIČ: 2023875953
Obchodný register OS Banská Bystrica, vložka č. 25138/S


Kontakt:
Dalibor Vávra, konateľ spoločnosti
Tel:
+421 907 427 857

e-mail: vadis@vadisbb.sk

Partneri:

KOOPERÁCIA                     

DODÁVATELIA
           

           

           

           

 

 

Copyright © 2007 - 2014